Tłumaczenia przysięgłe angielski Warszawa


Planujesz małżeństwo za granicą, aplikujesz o wizę, potrzebujesz przetłumaczenia dyplomów szkolnych?

mTlumaczenia oferują szybkie i certyfikowane usługi tłumaczenia przysięgłego języka angielskiego takich dokumentów jak akt urodzenia, wyciągi bankowe czy dokumenty rejestracyjne zagranicznych firm. Tłumaczenia oficjalnych dokumentów często wymagają potwierdzenia pieczęcią tłumacza posiadającego uprawnienia nadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości – tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Wszystkie zamówienia powierzamy tylko sprawdzonym i zweryfikowanym tłumaczom przysięgłym angielskiego. Każda praca jest odpowiednio ostemplowana i oznakowana unikalnym numerem identyfikacyjnym. Zdajemy sobie sprawę, że szybkość ma w przypadku tłumaczeń przysięgłych duże znaczenie, dlatego zapewniamy krótkie terminy realizacji – najczęściej na kolejny dzień roboczy.

Przykłady tłumaczonych dokumentów:

  • dyplomy
  • paszporty/legitymacje
  • akty urodzenia, ślubu
  • prawa jazdy
  • raporty medyczne
  • wyciągi bankowe
  • listy referencyjne
  • dokumenty urzędowe i prawnicze

 

Wyceń tłumaczenie przysięgłe

Wycena tłumaczenia w godzinę