Tłumaczenia przysięgłe Warszawa

Planujesz małżeństwo za granicą, aplikujesz o wizę, potrzebujesz przetłumaczenia dyplomów szkolnych?

mTlumaczenia oferują szybkie i certyfikowane usługi tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów jak akt urodzenia, wyciągi bankowe czy dokumenty rejestracyjne zagranicznych firm. Tłumaczenia oficjalnych dokumentów często wymagają potwierdzenia pieczęcią tłumacza posiadającego uprawnienia nadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości – tłumacza przysięgłego.

Wszystkie zamówienia powierzamy tylko sprawdzonym i zweryfikowanym tłumaczom. Każda praca jest odpowiednio ostemplowana i oznakowana unikalnym numerem identyfikacyjnym. Zdajemy sobie sprawę, że szybkość ma w przypadku tłumaczeń przysięgłych duże znaczenie, dlatego zapewniamy krótkie terminy realizacji – najczęściej na kolejny dzień roboczy.

Przykłady tłumaczonych dokumentów:

  • dyplomy
  • paszporty/legitymacje
  • akty urodzenia, ślubu
  • prawa jazdy
  • raporty medyczne
  • wyciągi bankowe
  • listy referencyjne
  • dokumenty urzędowe i prawnicze

Przykłady języków obcych, w których wykonujemy tłumaczenia:

Wyceń tłumaczenie przysięgłe

Wycena tłumaczenia w godzinę